Infolinia:61 640 64 64
Pn-Pt: 9:00-17:00, Sb: 9:00-13:00

Austrian Airlines

Poprawa wyników w drugim kwartale mimo trudnej sytuacji rynkowej
Wyniki finansowe Austrian Airlines za I półrocze 2008 r.

Mimo rosnących trudności dotykających rynek podróży lotniczych, drugi kwartał 2008 roku przyniósł spodziewany lepszy wynik finansowy w porównaniu do pierwszego kwartału. EBIT wyniósł w drugim kwartale w sumie 25,5 mln EUR, co oznacza wzrost o 12,8% wobec ubiegłego roku. Z powodu negatywnego wpływu pierwszego kwartału EBIT w ciągu pierwszego półrocza wyniósł -24,6 mln EUR, podczas gdy rok wcześniej osiągnął poziom 10,1 mln EUR.

Zysk netto w drugim kwartale wzrósł do 11,7 mln EUR od 7,7 mln w tym samym okresie zeszłego roku. Wzrost ten częściowo zrównoważył niekorzystne rezultaty z pierwszego kwartału. Mimo to wynik netto za pierwsze półrocze 2008 r. zamknął się kwotą -48,7 mln EUR, wobec -8,6 mln w pierwszych sześciu miesiącach roku 2007.

Przychody z przelotów wzrosły w drugim kwartale o 3,6%, do poziomu 642,1 mln EUR. Sumaryczne przychody z przelotów za pierwsze półrocze spadły natomiast o 1,5%, do 1142,5 mln EUR, co wynika ze zmian w połączeniach transkontynentalnych dokonanych w 2007 r.

Przychody operacyjne w drugim kwartale wzrosły o 20,0 mln EUR, osiągając poziom 682,8 mln EUR. Stosunkowo słaby okres styczeń-marzec spowodował niewielki spadek w ogólnych przychodach operacyjnych za pierwszą połowę 2008 r. o 1.5%, do 1226,2 mln EUR.

Stan zasobów środków pieniężnych i ich ekwiwalentów na dzień 30 czerwca 2008 r. to 231,4 mln EUR, co razem z papierami wartościowymi o wartości 93,9 mln EUR daje sumę 325,3 mln. Udział kapitału własnego wzrósł do 26,3% (30 czerwca 2007 r. wynosił 24,7%). Obecnie firma może potwierdzić wcześniejszą prognozę wyniku netto za rok finansowy 2008 między –70 mln a –90 mln EUR.

Warto wspomnieć, że ogromny udział w poprawie wyników Austrian Airlines w drugim kwartale 2008 r. miały rynki Europy Środkowej i Wschodniej, w tym rynek polski. Odnotowano tu w tym okresie imponujący wzrost obrotów, bez wątpienia wynikający po części ze wzmożonego ruchu związanego z EURO 2008.

Aktualności Austrian Airlines: 2008-07-30