Infolinia:61 640 64 64
Pn-Pt: 9:00-17:00, Sb: 9:00-13:00

Austrian Airlines

AUSTRIAN AIRLINES STARTUJE KU NOWEJ PRZYSZŁOŚCI Z LUFTHANSĄ
Rada Nadzorcza ÖIAG 5 grudnia 2008 r. zapaliła zielone światło dla sprzedaży liniom lotniczym Lufthansa 41, 56% swoich udziałów w Austrian Airlines. Kontrakt podpisano bezpośrednio po spotkaniu Rady Nadzorczej ÖIAG.

Przyjęcie propozycji Lufthansy stanowi ukoronowanie procedury ofertowej rozpoczętej 13 sierpnia 2008 r. zgodnie z wskazówkami prywatyzacyjnymi Unii Europejskiej. Strukturyzacją i prowadzeniem procesu zajęły się ÖIAG oraz bank inwestycyjny Merrill Lynch.

Peter Michaelis, Prezes ÖIAG, skomentował zawarcie transakcji w następujący sposób: “Transakcja, którą dzisiaj zawarliśmy, to decyzja właściwa nie tylko z punktu widzenia Austrian Airlines, ale także firm powiązanych z Międzynarodowym Portem Lotniczym w Wiedniu oraz jego otoczeniem. Partnerstwo z Lufthansą wzmacnia status, którym cieszą się linie lotnicze Austrian Airlines, a mianowicie wiodącego przewoźnika na rynkach Europy Środkowej i Wschodniej. Jednocześnie, z prawnego punktu widzenia, Austrian Airlines pozostaną niezależną spółką z główną siedzibą w Austrii, własną marką, załogami i flotą. Ponadto, w koncepcji Lufthansy utrzymano połączenia międzykontynentalne, które są tak ważne z punktu widzenia Wiednia. W ten oto sposób przyłączenie Austrian Airlines do Lufthansy daje wiedeńskiemu portowi lotniczemu nie tylko stabilność, ale także i nowe szanse. Główne struktury właścicielskie Austrian zostaną oparte na prywatnej fundacji, której rolą będzie zabezpieczanie interesów Austrian. W taki właśnie sposób ÖIAG wypełnił mandat prywatyzacyjny udzielony przez Rząd Federalny, a sam proces przetargowy – mimo trudnych i niespokojnych czasów – przyniósł pożądane wyniki.”

Prezes Zarządu i CEO Lufthansy Wolfgang Mayrhuber podkreślił korzyści dla obydwu linii lotniczych: “Europie potrzebny jest silny sektor lotniczy. Tylko łącząc swoje siły możemy mieć nadzieję na znalezienie odpowiedzi na globalne wyzwania, które stanęły przed naszym sektorem. To, czy stworzymy sojusz rentownych linii lotniczych, ma kluczowe znaczenie tak dla gospodarki europejskiej, jak i dla Europejczyków. To jedyny sposób i nadzieja na oddanie do dyspozycji klientów infrastruktury spełniającej ich potrzeby. Konsolidacja Lufthansy i Austrian Airlines to kolejny krok na ścieżce do wzmocnienia naszej pozycji wobec konkurencji; krok, który czyni z nas najsilniejszego przewoźnika w Europie. Austrian Airlines będą mogły korzystać z ekonomii skali, obecności na rynku i przewag konkurencyjnych Lufthansy, utrzymując jednocześnie w kluczowych obszarach daleko idącą autonomię. Integracja z naszymi systemami centrów przesiadkowych stanowi wzmocnienie produktu Austrian Airlines i może otwierać ciekawe szanse przed Międzynarodowym Portem Lotniczym w Wiedniu. Istnieje pewna sprawa, którą chcemy przedstawić jasno: Austrian Airlines musi ponownie przynosić zyski. By mogło do tego dojść, wszystkie zaangażowane strony muszą się do tego przyczynić. My z naszej strony podejmujemy – i to z dużym zapałem – znaczne zobowiązanie, którego wyrazem jest ogłoszona dzisiaj transakcja. Także Austriacki Rząd Federalny ogłosił swój zamiar pomocy. Takiej właśnie solidarności i odpowiedzialności za przyszłość Austrian Airlines oczekujemy także ze strony wszystkich partnerów, ponieważ jest to jedyny sposób na zbudowanie silnych, długofalowych perspektyw dla linii lotniczych tak mocno osadzonych na rynku. Rodzina Lufthansy z radością oczekuje przyłączenia się Austrian Airlines. Nasze spółki nie są sobie obce; poznały się dzięki współpracy partnerskiej w ramach Star Alliance. Jesteśmy bardzo dumni, że to właśnie nas wybrano w procesie ofertowym i z radością oraz ufnością oczekujemy wspólnej budowy przyszłego sukcesu.”

Austrian Airlines pozostaną w znacznym stopniu niezależnymi liniami z główną siedzibą w Austrii, własną marką, flotą i załogami; a jako „ośrodek generowania dochodów” będą zarządzane w ramach Grupy Lufthansa. Lufthansa zgodziła się na zachowanie w największym możliwym stopniu infrastruktury lotów Austrian – biorąc pod uwagę również potrzeby Wiednia jako ośrodka biznesu – a także dalszą jej rozbudowę, gdy będzie to uzasadnione komercyjnie i zgodne z potrzebami rynku. Austrian Airlines pozostaną obecne w sektorze lotów międzykontynentalnych, zachowają własną flotę maszyn obsługujących najdłuższe trasy, a także ubogacą Grupę Lufthansa swoimi kompetencjami, rozbudowując swoją strategię Focus East – koncentracji na wschodzie. Jednocześnie konsolidacja z Lufthansą pozwoli Austrian Airlines na poszerzenie swojej obecności na niebie Europy.

Korzyści, jakie odniosą Austrian Airlines – oprócz lepszej dostępności dla międzynarodowych pasażerów oraz wspólnego marketingu międzynarodowego – obejmują wykorzystanie ekonomii skali i oszczędności płynących z ich integracji z Grupą Lufthansa. Całkowitą wartość owej synergii – zarówno po stronie przychodów, jak i kosztów – oceniono na około 80 mln € rocznie.

Prezes Austrian Airlines, Alfred Ötsch, tak skomentował podjętą decyzję: „cieszy nas fakt, że udało się osiągnąć porozumienie między ÖIAG a Lufthansą: naszym wieloletnim partnerem w ramach sojuszu Star Alliance. Koncepcja strategiczna obejmuje wyeliminowanie słabych stron naszej struktury, jak np. brak silnej sprzedaży międzynarodowej oraz status braku uprzywilejowania w dokonywaniu zakupów. Wraz ze środkami podejmowanymi przez nas samych, krok ten pozwoli nam na zachowanie prawie wszystkich silnych elementów naszej sieci. Dzięki temu będzie możliwe utrzymanie korzyści dla naszych klientów. Gdybyśmy próbowali dalej iść sami – nawet z wielką ilością dodatkowego kapitału – nie udałoby się odnieść tych wszystkich korzyści, o których przed chwilą wspomniałem.”

Szczegóły transakcji
Lufthansa dokona zakupu wszystkich akcji Austrian Airlines posiadanych przez ÖIAG za cenę 366.268,75 €. ÖIAG otrzyma także gwarancje dłużne zapewniające udział w zyskach oparty na rozwoju ekonomicznym Austrian Airlines oraz cenach akcji Lufthansy w porównaniu z innymi liniami lotniczymi po okresie trzech lat. Maksymalny przychód z gwarancji dłużnych wynosi 162 mln € i jest równy cenie publicznej oferty przejęcia. Jednocześnie Lufthansa otrzyma płatność w wysokości 500 mln € tytułem kompensaty za ujemną wartość dla akcjonariuszy Austrian Airlines. Zgodnie z oświadczeniem Lufthansy z 3 grudnia, spółka najprawdopodobniej przedstawi ofertę przejęcia wszystkim udziałowcom Austrian Airlines na wiosnę 2009 r. po średniej cenie za akcję za ostatnich sześć miesięcy (4,44 €). Oferta przejęcia zależy od wypełnienia pewnych, określonych warunków, których prawdopodobieństwa nie da się jeszcze określić. Celem jest przejęcie większości akcji Austrian Airlines.

Realizacja umowy zawartej w dniu dzisiejszym zależy zwłaszcza od możliwości jej wstrzymania w drodze uchwały Rady Ministrów federalnego Rządu Austrii oraz zatwierdzenia kontraktu ze strony Komisji Europejskiej odnośnie Prawa o Konkurencji, a także wniesieniu wsparcia restrukturyzacyjnego w wysokości 500 mln € przez Republikę Austrii.

Kalendarz oczekiwanych działań
- 16 XII 2008
Uchwała Rady Ministrów odnośnie płatności 500 mln € na rzecz ÖIAG

- wiosna 2009
oferta publicznego przejęcia akcji pozostających w obrocie
oczekiwane zatwierdzenie zgodnie z prawem kartelowym
oczekiwane zakończenie procesu wsparcia

- od jego zakończenia
prowadzona etapowo integracja działań

Aktualności Austrian Airlines: 2008-12-10