Infolinia:61 640 64 64
Pn-Pt: 9:00-17:00, Sb: 9:00-13:00

Austrian Airlines

Wyniki ruchu lotniczego Grupy Austrian Airlines za rok 2008.
Kryzys gospodarczy w ostatnim kwartale 2008 r. kształtuje całoroczne wyniki ruchu lotniczego Grupy Austrian Airlines: 10,7 mln przewiezionych pasażerów, wskaźnik wykorzystania miejsc 75,2%
Wyniki ruchu lotniczego Grupy Austrian Airlines za rok 2008.

Prezes Austrian Alfred Ötsch tak skomentował wyniki firmy: “Liczba 10.7 miliona pasażerów przewiezionych w sumie w 2008 r. oznacza niewielki spadek w porównaniu do roku 2007. Wynikły z globalnego kryzysu gospodarczego spadkowy trend popytu, jaki w czwartym kwartale nałożył się na tradycyjnie słabszy ruch w okresie zimowym, wymógł na nas dostosowanie podaży. Można bez wahania założyć, że wyraźny spadek popytu zauważalny w listopadzie i grudniu będzie trwał w kolejnych miesiącach. Porównanie poszczególnych rejonów działania firmy pokazuje, że w krajach objętych programem Focus East, a więc w Europie Środkowej i Wschodniej oraz na Bliskim Wschodzie udało się uzyskać wzrost liczby pasażerów w ciągu całego roku. Potwierdza to, iż nasza strategia prowadzi nas właściwą drogą.”

Segment lotów krótkiego i średniego zasięgu
Dzięki 8,2 mln pasażerów rozkładowych rejsów krótkiego i średniego zasięgu, Grupa Austrian Airlines uzyskała w roku 2008 wzrost o 1,1% w porównaniu do roku 2007. Wzrost ten był szczególnie wysoki w regionach Focus East, gdzie wyniósł 6,2%. Z powiększoną o 3,2% dostępnością miejsc w segmencie krótkiego i średniego zasięgu, firmie udało się podnieść wskaźnik popytu RPK (revenue passenger kilometres) na tych trasach o 3,1%. Wskaźnik wykorzystania miejsc pozostał na poziomie 67,6%.

W grudniu Grupa Austrian Airlines odnotowała w tym segmencie spadek liczby pasażerów o 6% w porównaniu z tym samym miesiącem r. 2007. Do najmniejszego spadku, o 3,4%, doszło w regionie Focus East, natomiast reszta Europy straciła 7,5% pasażerów. Chociaż udało się utrzymać podaż miejsc, mierzoną wskaźnikiem ASK (available seat kilometres) na relatywnie stabilnym poziomie, popyt (RPK) na tych trasach spadł o 1,1%. Wskaźnik wykorzystania miejsc wyniósł 62,9%, nieco (0,6 punktu procentowego) poniżej wyniku sprzed roku.

Segment lotów dalekiego zasięgu
W segmencie rozkładowych rejsów dalekiego zasięgu przewieziono w sumie w ciągu 2008 roku 1,2 miliona pasażerów. Z powodu dokonanych przez firmę zmian w ofercie, liczba ta jest o 9,4% niższa w zestawieniu z rokiem poprzednim. Dostępność ograniczono o 12,2%, stąd spadek RPK o 12,4%. Dzięki temu okazało się możliwe utrzymanie wykorzystania miejsc na względnie stabilnym poziomie 82%.

Jeśli chodzi o dane z grudnia, to dostępność miejsc na dalekich trasach została ograniczona o 14%, głównie poprzez skasowanie rejsów do Chicago. Wskaźnik popytu RPK spadł nieproporcjonalnie mniej, o 11,4%. Wykorzystanie miejsc udało się nawet zwiększyć o 2,4 pp., do 79,5%.

Ogólne wyniki rejsów rozkładowych (krótkiego, średniego i dalekiego zasięgu) za rok 2008
Z 9,4 miliona pasażerów na rejsach rozkładowych, Grupa Austrian Airlines Group odnotowała niewielki spadek, o 0,3%. Poziom podaży (ASK) został celowo obniżony o 4,7% w porównaniu do 2007 r. W związku z tym popyt (RPK) spadł o 5,6%. W efekcie wskaźnik wykorzystania miejsc spadł o 0,7 pp., do 74,4%.

W grudniu Grupa Austrian Airlines przewiozła na trasach rozkładowych 647000 pasażerów (mniej o 6,9% w porównaniu z grudniem 2007). Wskaźnik wykorzystania miejsc wzrósł o 0,2 pp., do 70,1%, dzięki ograniczeniu oferowanej liczby miejsc (ASK) o 6,7%.

Rejsy czarterowe
Liczba pasażerów przewiezionych przez cały rok 2008 wyniosła 1,3 miliona, co oznacza spadek o 6,3% wobec roku poprzedniego. Dostępność miejsc ograniczono o 10%, ale popyt (RPK) spadł nieproporcjonalnie mniej, o 7,1%. Wskaźnik wykorzystania wzrósł natomiast o 2,5 pp., do 81%.

W grudniu 2008 r. liczba pasażerów była o 10,9% mniejsza niż przed rokiem. Dostępność ograniczono o 10,4% zgodnie z planami restrukturyzacyjnymi firmy, natomiast popyt spadł zaledwie o 6,9%. Dzięki temu możliwy był wzrost wskaźnika wykorzystania miejsc o 2,3 pp., do 63%.

Aktualności Austrian Airlines: 2009-01-30